NOVINKY A TIPY ZE SVĚTA PŘÁTEL PŘÍRODY * 4/2020

Čtvrté letošní číslo našeho elektronického bulletinu (čti bilténu) se k vám, našim členům a příznivcům, dostává v době poprázdninové. Dozvíte se, jaké akce uspořádali a co vůbec dělali Přátelé přírody během posledních dvou měsíců. Především ale upozorňujeme na 125. výročí založení první skupiny našeho, nyní už celosvětového hnutí. To připadá na prostřední záříjový víkend. Zároveň pozveme na Setkání Přátel přírody, které má proběhnout v říjnu, a my stále doufáme, že proběhne. I přesto, že koronavirus znovu vylezl a ohrožuje náš způsob života. Nedejme se! Hodně zdraví, štěstí a sil všem našim členům, příznivcům a čtenářům!

Mezinárodní den Přátel přírody: Oslavujeme 125. výročí svého hnutí

Před jeden a čtvrt stoletím, 16. září 1895, byla v rakouské Vídni založena turistická skupina Přátelé přírody (Naturfreunde), z níž se velmi rychle rozrostlo stejnojmenné mezinárodní hnutí, jehož členové dnes působí na všech obydlených světadílech naší společné planety. O víkendu 18. – 20. září si toto výročí nejrůznějšími způsoby připomenou.

Už od počátku nešlo Přátelům přírody jen o turistiku. Klíčovým zájmem hnutí vždy byl udržitelný rozvoj společnosti v souladu s potřebami životního prostředí. Za těch 125 let historie jejich hnutí se Přátelé přírody snažili tyto cíle uvádět do praxe tisíci drobných místních, národních, ale i celosvětových aktivit. Zasazovali a zasazují se o volný přístup do krajiny, rozvoj ekologicky a sociálně příznivého cestování a nabídek pro smysluplné trávení volného času. Jsou aktivní v ochraně přírody a životního prostředí, prosazování klimatické spravedlnosti a mezinárodní solidarity.

Právě o víkendu 18. – 20. září proběhnou v mnoha státech světa, Česko nevyjímaje, aktivity místních skupin tohoto největšího sociálně-environmentálního hnutí připomínající jejich společné 125. výročí. Spojeny jsou značkou Mezinárodní den Přátel přírody, ale jinak je na místních skupinách, jak oslavy pojmou. Slavit se dá společnou turistikou, uspořádáním přednášky na environmentální téma nebo fotografické výstavy, koncertem, vysázením stromů či úklidem města od odpadků.

Právě touto aktivitou se v rámci kampaně Ukliďme Česko připojí k Mezinárodnímu dni Přátel přírody olomoucká skupina tohoto hnutí a na provázené vycházce podél řeky Moravy protékající městem zbaví její břehy odpadků. V podobném duchu, tedy zážitkem pro sebe s výsledkem pro komunitu, oslaví svůj svátek i další Přátelé přírody v Česku i jinde ve světě.

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SETKÁNÍ PŘÁTEL PŘÍRODY V CHOCNI

Děkujeme všem, kteří v termínu doplatili účastnické poplatky na 9. ročník Setkání Přátel přírody, který se pod mottem "Napůl cesty" uskuteční 8. - 11. října 2020 v Chocni. Přihlášeno je aktuálně něco přes 50 účastníků, organizátoři finišují s programem akce a účastníkům se v dostatečném předstihu ozvou s podrobnostmi. Samozřejmě sledujeme aktuální koronavirovou situaci i prognózu. Pokud by akci nešlo z důvodu vládních opatření uskutečnit, ozveme se ihned účastníkům s informací, že se akce ruší, resp. termín se překládá. Nicméně doufejme, že nic takového nehrozí, držme si palce a těšme se na společné Setkání, už deváté v řadě.

Liberečtí Přátelé přírody se nelekli covidu a vyrazili na Dachstein

Plný autobus členů liberecké skupiny našeho spolku vyrazil tak, jak si to naplánovala ještě před koronakrizí, 1. srpna na týdenní objevování rakouského pohoří Dachstein. Ve spolupráci se spolkem JEKA CS připravili krásný a někdy i náročný program: Jezero Bodensee - výstup kolem vodopádu - jezero Hutensee. Zámek Trantenfels - muzeum, peřeje, plovárna, lanovkou Schladming - Planai, Pichl - Preunegg, Divoká řeka - Reisachfall - výstup kolem vodopádu - Reisachsee, lanovkou Haus - Kaibling a samozřejmě nemohl chybět Dachstein za krásného počasí lanovkou na ledovec - visuté vyhlídky, ledová jeskyně, projít po ledovci. Při odjezdu se ještě zastavili u jezera v městečku Hallstatt.

Cyklovýlet s německými přáteli do Euroregionu Nisa

Máme u nás, Přátel přírody v Jablonci, hned dvě mezinárodní partnerské tradice. Jednou je Jarní pochod u nás v Jizerských horách, který se letos z pochopitelných důvodů konal jen v omezené podobě. Druhou akcí je cyklovýlet v Euroregionu Nisa na konci prázdnin. Ten pro nás pořádají Přátelé přírody z Löbau, naši partneři. Více...

Letní toulky Rýchorami: spousta kilometrů a zážitků, přesto klidná dovolená

Letos se všechny plány kvůli hnusnému viru mění, posouvají nebo rovnou ruší, v lepším případě dávají vzniknout něčemu neplánovanému. Tak tomu bylo v případě týdenního zájezdu Letní toulky Rýchorami, který jsme zařadili až dodatečně kvůli tomu, aby aspoň nějaká naše skupinová "rekreace" v letošním létě proběhla. A neudělali jsme vůbec špatně. Nakonec jsme z původních 16 míst museli navyšovat na 21 zájemců, kteří se v týdnu od 25. července do 1. srpna 2020 vystřídali na Rýchorské boudě ve východních Krkonoších. Odsud, z výšky 1001 m n. m., jsme podnikali pěší výlety po hřebenech Rýchor a Krkonoš. Někdy jsme si pomohli autobusem, jindy (trochu se studem) auty, ale jinak bychom toho tolik během vymezených sedmi dní nezažili a neviděli.
Více zde...

Přátelé přírody z Krnova, Společenství Severských pánů, uspořádali jeden záříjový víkend ve skotském stylu. Jejich Rytířsko-skotské hry se konaly na státním hradě Helfštýně, jenž na Přerovsku z kopce nad Moravskou bránou od středověku střeží mír v tomto kraji. Třicítka účastníků se s chutí vnořila do skotské hradní atmosféry a my vám přinášíme pár fotografických dojmů z ní.

Velké čtení: Henry David Thoreau, samotář od rybníka Walden

„Člověk je tím bohatší, čím méně má věcí, o které se musí starat. (…) Šel jsem do lesů, poněvadž jsem chtěl žít uvážlivě, utkat se s podstatou života… Nechtěl jsem žít tím, co není život, vždyť žití je cosi tak vzácného, a nechtěl jsem žít odevzdaně – to jen kdyby nic jiného nezbývalo. Přál jsem si žít všemi smysly a zcela vysát morek života, žít tak zásadově a spartánsky, abych se odpoutal od všeho, co není život.“ napsal americký filosof a básník Henry David Thoreau (1817-1862) ve své knize Walden, aneb život v lesích, v níž popisuje svůj vlastní odchod do ústraní a návrat k přírodě. Také on, vedle minule zmíněného Johna Muira, patří k zakladatelům "zelených" hnutí, kam se řadíme i my, Přátelé přírody.

Prozaik F. Scott Fitzgerald si roku 1938 v dopise své dceři posteskl, že si až po četbě Thoreaua uvědomil, co minul v životě, když z něj vynechal přírodu. Tato slova, domnívám se, znamenají více než pouhou lítost věhlasného autora příběhů z uspěchaného metropolitního života v jazzovém věku, když mu došlo, jak málo času strávil v lesích, na horách či na divoké vodě; v jeho slovech zaznívá i zklamání nad životem, který sám žil a o němž psal, nad hierarchií hodnot, kterou se řídil svět kolem něj i svět jeho literárních hrdinů. I Fitzgeraldův Gatsby mohl dojít k Thoreauovu závěru, že „na to, co potřebuje duše, není třeba peněz“, ale pokud tomu tak bylo, přišlo jeho poznání už příliš pozdě. Více...

TIPY NA VÝLETY: Temné příběhy zazděných dam, jeptišek i vozky

Veveří, Lipnice, Svojanov nebo Sovinec: to všechno jsou hrady, kde se zazdívalo zaživa. A zdaleka ne všechny příběhy dívek, dam a rytířů, přivázaných nebo přikovaných ve výklencích, před nimiž se zvolna zvedá zeď a nakonec zmizí i poslední paprsek denního světla, patří mezi pověsti a povídačky. Více...

V Milovické rezervaci se usídlil "papoušek severu", chráněná vlha pestrá

V Milovické rezervaci divokých koní, zubrů a praturů u Milovic na Nymbursku začíná sídlit další chráněný druh, vlha pestrá. Ptáka opakovaně v prostoru pozorovali ornitologové, informovala ochranářská společnost Česká krajina. Více...

Lesníci: Kácením české lesy nezachráníme

České hospodářské lesy zažívají v posledních letech nebývalou kalamitu. Při ní odumírají velké plochy smrků a borovic, což souvisí se suchem a přemnožením hmyzích škůdců. Protože naši předkové v minulosti vysázeli tyto stromy na většině území Česka, trh je přesycen dřevem. Více...

ROZHOVOR: Kdysi vyrabované a opuštěné Krušné hory jsou teď moje životní láska, říká kulturolog Petr Mikšíček

Před lety Krušné hory pěšky prošel. A pak se do nich zamiloval a stal se jejich propagátorem. A po celou dobu jej provází dvojité vnímání, Pražáci jej mají za Krušnohorce, Krušnohorci ho stále vidí jako Pražáka. Více...

Přátelé přírody, z. s.
Senovážné náměstí 24, Praha 1

www.pratele-prirody.cz

Žijeme přírodou, historií a kulturou. Rádi ovlivňujeme svět kolem sebe.

Jablonec nad Nisou - Krnov - Liberec - Nové Město na Moravě - Olomouc - Pardubice - Praha